Dịch Vụ

Hotline 0967 517 909 - 0983 072 699

Dịch Vụ

Trạm trộn bê tông 90m3/h

Trạm trộn bê tông 90m3/h

Ngày đăng: 02/12/2023 06:01 AM

Trạm trộn bê tông 120m3/h

Trạm trộn bê tông 120m3/h

Ngày đăng: 02/12/2023 05:56 AM

Trạm trộn bê tông 150m3/h

Trạm trộn bê tông 150m3/h

Ngày đăng: 02/12/2023 05:51 AM

Chế tạo lắp đặt trạm 180m3/h

Chế tạo lắp đặt trạm 180m3/h

Ngày đăng: 29/11/2023 12:17 PM

Công tác xuất hàng

Công tác xuất hàng

Ngày đăng: 29/11/2023 12:14 PM

Si lô  - bồn chứa 200 tấn 2

Si lô - bồn chứa 200 tấn 2

Ngày đăng: 29/11/2023 12:11 PM

Si lô  - bồn chứa 200 tấn 1

Si lô - bồn chứa 200 tấn 1

Ngày đăng: 29/11/2023 12:10 PM

Trạm trộn bê tông 120m3/h

Trạm trộn bê tông 120m3/h

Ngày đăng: 29/11/2023 12:03 PM

Con lăn băng tải

Con lăn băng tải

Ngày đăng: 29/11/2023 11:53 AM

Trạm trộn bê tông 90m3/h

Trạm trộn bê tông 90m3/h

Ngày đăng: 29/11/2023 11:49 AM

Phễu cấp liệu cân độc lập

Phễu cấp liệu cân độc lập

Ngày đăng: 29/11/2023 11:38 AM

Zalo
Hotline